2019 «KEGOC» АҚ Жылдық есеп
2019
«KEGOC» АҚ
Жылдық
есеп
Жылдық есеп
2019

Негізгі
индикаторлар

«KEGOC» АҚ желілері арқылы электр
энергиясын жеткізу, млрд кВт·сағ

Пайдалылық көрсеткіштері, млрд теңге

EBITDA
Таза кіріс

Желінің сенімділік көрсеткіштері:
жүйелік минуттар ыcырабы (SML), мин.

Желінің сенімділік көрсеткіштері:
жүйенің кідіріссіз жұмыс істеу уақыты (WWP),%

Кадр саясатының көрсеткіштері,%

Әлеуметтік тұрақтылық индексі
Персоналдың қатыстырылу индексі

Персонал динамикасы, адам

Қызметкерлер саны