2019 «KEGOC» АҚ Жылдық есеп
2019
«KEGOC» АҚ
Жылдық
есеп
Жылдық есеп
2019

Кадрлық
әлеует

«KEGOC» АҚ кадрлық әлеуеті Компанияның даму табысын анықтайтын маңызды стратегиялық фактор болып табылады. «KEGOC» АҚ адами ресурстар менеджменті Копроративтік басқару кодексінің, Мінез-құлық (іскери этика) кодексінің, біріктірілген менеджмент жүйесінің, Кадр саясатының, «KEGOC» АҚ персоналын мотивациялау саласындағы ішкі құжаттардың қағидаттары негізінде жүзеге асырылады.

Компанияның Кадр саясаты жоғары нәтижелерге қол жеткізуге бағытталған тиімді корпоративтік мәдениет, меритократия, әлеуметтік-еңбек қатынастарын жақсарту жөніндегі іс-шараларды іске асыру арқылы «KEGOC» АҚ Даму стратегиясын іске асыруды қамтамасыз ететін зияткерлік және кәсіби ресурсты қалыптастыруға бағытталған.

2019 жылғы 31 желтоқсандағы жай-күй бойынша Компания қызметкерлерінің (ЕҰ есепке алғанда) тізім бойынша саны 4 819 адамды құрады.


Қызметкерлер саны, адам

Персоналдың білімі бойынша құрылымы

65% жоғары
23% арнайы орта
12% орта

Қызметкерлердің жас бойынша құрылымы, жас

20% 31-ге дейін
29% 31–40
23% 41–50
24% 51–60
4% 61-ден жоғары

Персоналдың санаттары бойынша құрылымы

14% басшылар
45% мамандар
1% қызметшілер
40% жұмысшылар

Персоналдың жұмыс өтілі бойынша құрылымы

15% 1 жылға дейін
11% 1 жылдан 3 жылға дейін
8% 3 жылдан 5 жылға дейін
19% 5 жылдан 10 жылға дейін
17% 10 жылдан 15 жылға дейін
10% 15 жылдан 20 жылға дейін
20% 20 жылдан жоғары

Қызметкерлердің ұлт бойынша құрылымы

69% қазақтар
21% орыстар
3% украиндықтар
2% татарлар
1% немістер
4% басқалар

Жұмыспен қамту түрі бойынша құрылымы

97% тұрақты
3% уақытша

Қызметкерлердің гендерлік белгісі бойынша құрылымы

73% ерлер
27% әйлдер
Өңірлер бойынша персонал құрылымы

17% «Энергоинформ» АҚ
12% Ақмола ЖЭТ
10% Алматы ЖЭТ
9% Оңтүстік ЖЭТ
9% Сарыбай ЖЭТ
9% Орталық ЖЭТ
8% Солтүстік ЖЭТ
8% Атқарушы дирекция
5% Шығыс ЖЭТ
5% Ақтөбе ЖЭТ
5% Батыс ЖЭТ
2% ЖО ҰДО
1% «ЖЭК жөніндегі ҚЕО» ЖШС

Персонал құрылымы

Көрсеткіш Барлығы Үлес, % ӘП ӨП Басшы лауазымдар Басшылықтағы үлесі %
Тізім бойынша саны 4 819 100 761 4 058 692 100
Жынысы
Ерлер 3 502 72,7 295 3 207 604 87,3
Әйелдер 1 317 27,3 466 851 88 12,7
Ұлттық белгілері бойынша топтар
Қазақтар 3 304 68,6 645 2 659 472 68,2
Орыстар 1 017 21,1 77 940 147 21,2
Украиндықтар 156 3,2 8 148 23 3,3
Татарлар 88 1,8 10 78 13 1,9
Басқалары 254 5,3 21 233 37 5,3
Жасы бойынша топтар
30 жасқа дейін 949 19,7 85 864 27 3,9
30-дан 50 жасқа дейін 2 505 52,0 537 1 968 423 61,1
50 жастан жоғары 1 365 28,3 139 1 226 242 35,0


Персоналдың тұрақтамауы, %

2019 жылғы персонал динамикасы, адам

компаниядан кеткендер
жұмысқа қабылданғандар

2019 жылы Компаниядан кеткен «KEGOC» АҚ қызметкерлерінің
жұмыс істеу ұзақтығы

Жуық арадағы 5 және 10 жылда зейнетке шыға алатын қызметкерлер,
персонал санының %

Көрсеткіш, млн теңге ӘБП ӨП Барлығы
2020–2024 жылдар кезеңінде зейнетке шыға алатындар (жуық арадағы 5 жылда) 0,89% 10% 10,89%
2020–2029 жылдар кезеңінде зейнетке шыға алатындар (жуық арадағы 10 жыл ішінде) 1,56% 19,38% 20,94%

Персоналды дамыту

«KEGOC» АҚ персоналды оқыту мен дамыту процесіне үлкен мән береді. Компанияда персоналды оқыту қазіргі заманғы оқыту әдістерінің бүкіл спектрі – бизнес-практикумдар, семинарлар, тренингтер, тағылымдамалар, біліктілікті арттыру, кәсіби даярлау мен қайта даярлау бағдарламалары, форумдар, конференциялар түрлерін қолданумен өткізіледі.

Есептік жылы 2560 қызметкер оқыды, бұл қызметкерлердің тізімдік санынан 46%-ды құрайды. Оқытудың орташа жылдық саны 1 қызметкерге 25,3 сағатты құрады, соның ішінде ӘБП қызметкерлері үшін – 18,9 сағат, ӨП қызметкерлері үшін – 26,3 сағат. Бір ер қызметкерге оқыту сағаттарының орташа саны – 25,9 сағат, әйел қызметкер үшін – 21,3 сағат. Жалпы оқыту сағаттарының саны 108 133 сағатты құрады, соның ішінде бір ер қызметкер үшін орташа оқыту сағаты – 93 877 сағат, әйел қызметкер үшін – 14 256 сағат; ӘБП – 12 275 сағат, ӨП – 95 858 сағат.

«KEGOC» АҚ-ның 2019 жылы оқуға жұмсаған нақты шығындары 256,97 млн теңгені немесе жоспардан 68,7 %-ды құрады, бұл 2018 жылы орындалғаннан 22,1 %-ға төмен.

Персоналды бағалау

Қызметкерлердің біліктілік білімі мен іскерлік қасиеттерін 2019 жылы Қоғам белгілеген талаптарға сәйкестігін тексеру нәтижелері бойынша филиалдардың 711 қызметкері немесе Қоғам персоналының тізім бойынша санының 14,7% аттестаттаудан өтті. Жүргізілген аттестаттау нәтижелері бойынша персоналдың 100%-ы белгіленген біліктілік талаптарына сәйкес келді.


Аттестаттаудан өткендердің гендерлік құрылымы

74% ерлер
26% әйлдер

Аттестаттаудан өткендердің санаттар бойынша құрылымы

11% ӘБП
89% ӨП

Еңбекті қорғау

Еңбекті қауіпсіздігін және қызметкерлердің денсаулығын сақтауды қамтамасыз ету Компанияның негізгі басымдықтары болып табылады. Компанияда қауіпсіз еңбек жағдайларын жасау, технологиялық операцияларды орындау кезінде жарақат алуды азайту, қызметкерлердің өндірістік және санитарлық-тұрмыстық еңбек жағдайын жақсарту, сонымен қатар зиянды және қолайсыз факторлардың әсерін азайту бойынша тұрақты жұмыс жүргізеді.

«KEGOC» АҚ-да қызметкерлердің қауіпсіз еңбек жағдайларын ұйымдастыру деңгейін бағалау үшін Lost Time Injury Frequency Rate (LTIFR) коэффициенті немесе уақытша еңбекке жарамсыздықпен жарақат алу, соның ішінде еңбек қызметіне байланысты өлім жағдайлары жиілігінің коэффициенті қолданылады. Әлемдік тәжірибеде LTIFR бұл еңбекті қорғау және өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы компаниялардың жұмыс істеу тиімділігінің негізгі көрсеткіші болып табылады. Көрсеткіш компаниядағы жиынтық атқарылған жұмыс уақытына (Work Hours, WH) жатқызылған және 1 млн адам/сағ нормаланған жұмыс уақытының (LTI) ысыраптары жағдайларының санын көрсетеді. Компанияның қатардағы қызметкерлерінен бастап, топ-менеджерлеріне дейін еңбек қауіпсіздігі қағидаттарын ұстануы, қауіпсіз еңбек жағдайын жақсарту жөнінде іс-шаралар өткізу бойынша бірлескен іс-қимыл арқасында соңғы бірнеше жылда Компания алғаш рет жарақат алудың «нөлдік» деңгейіне қол жеткізді және LTIFR мәні 2019 жылы «0» құрады (2018 жылы - 0, 29).

Компания қызметкерлерінің 2019 жылы еңбек қызметіне байланысты өлімге әкелетін және жарақаттану жағдайлары болған жоқ. Компания қызметкерлерінде кәсіптік аурулар анықталған жоқ.


Еңбек қауіпсіздігі көрсеткіштері


LTIFR
Өндірістік жарақаттану коэффициенті (GRI стандарттары)