2019 «KEGOC» АҚ Жылдық есеп
2019
«KEGOC» АҚ
Жылдық
есеп
Жылдық есеп
2019

Басқарма

Басқарма
құрамы

(2019 жылғы 31 желтоқсандағы жай-күй бойынша)

Қажиев
Бақытжан
Төлеуқажыұлы

«KEGOC» АҚ Басқарма төрағасы

Жазықбаев
Бақытхан
Медеғалиұлы

Өндіріс жөніндегі басқарушы директор, 2017 жылғы ақпаннан бастап Басқарма мүшесі

Қуанышбаев
Әскербек
Досайұлы

Стратегия және даму жөніндегі басқарушы директор, 2011 жылғы сәуірден бастап Басқарма мүшесі

Сафуани
Төлеген
Есенқұлұлы

Құқықтық қамтамасыз ету және тәуекелдер жөніндегі басқарушы директор, 2017 жылғы маусымнан бастап Басқарма мүшесі

Ботабеков
Айбек
Төлеубекұлы

Қаржы және есепке алу жөніндегі басқарушы директор, 2009 жылдан бастап Басқарма мүшесі

Басқарма қызметі
туралы есеп

2019 жылы «KEGOC» АҚ Басқармасының 31 отырысы өткізілді, онда 239 мәселе қаралды.

Басқарма қараған мәселелер құрылымы

37% ІНҚ
26% басқалары
20% кадр саясатының мәселелері
11% мәмілелер
4% бизнесті трансформациялау
бағдарламасы мәселелері
2% тәуекелдер жөніндегі комитет
қызметінің мәселелері

Басқарма жанындағы комитеттер

Алқалық шешімдерді алдын ала қарау, қабылдау және «KEGOC» АҚ Басқармасына жетекшілік ететін мәселелер бойынша ұсынымдар дайындау үшін Компанияда консультативтік-кеңесу органдары құрылды:

  • Инвестициялық комитет,
  • Тәуекелдер жөніндегі комитет,
  • Бюджет комитеті,
  • Кадрлық даму жөніндегі комитет,
  • Дебиторлармен және кредиторлармен жұмыс жөніндегі комитет,
  • Тауарлы-материалдық қорлармен жұмыс жөніндегі комитет.