2019 «KEGOC» АҚ Жылдық есеп
2019
«KEGOC» АҚ
Жылдық
есеп
Жылдық есеп
2019

Корпоративтік
басқару қағидаттары

«KEGOC» АҚ
корпоративтік
басқару қағидаттары
мыналар:

  • органдар арасында міндеттерді айқын бөлуге негізделген корпоративтік басқарудың тиімді жүйесі;
  • акционерлердің құқықтарын қорғау және қамтамасыз ету;
  • акционерлер үшін теңдей жағдай;
  • тұрақты даму және мүдделі тараптардың корпоративтік басқарудағы рөлі;
  • ақпаратты ашу және айқындық;
  • «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесі мен Басқармасы қызметінің тиімділігі.