2019 «KEGOC» АҚ Жылдық есеп
2019
«KEGOC» АҚ
Жылдық
есеп
Жылдық есеп
2019

Корпоративтік
басқару

Акционерлердің жалпы жиналысы Қоғамның жоғары органы болып табылады және «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына, Қоғамның Жарғысына және «KEGOC» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысы туралы ережеге сәйкес өз қызметін жүзеге асырады және құқықтарын іске асырады.