2019 «KEGOC» АҚ Жылдық есеп
2019
«KEGOC» АҚ
Жылдық
есеп
Жылдық есеп
2019

Директорлар
кеңесі

Директорлар
кеңесінің құрамы

(2019-ғы 31 желтоқсандағы жай-күй бойынша)

Сәтқалиев
Алмасадам
Майданұлы

«KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы

Тиесов
Сүйншлік
Әмірхамзаұлы

KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, «Самұрық-Қазына» АҚ өкілі, «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің Стратегиялық жоспарлау және корпоративтік басқару жөніндегі комитетінің және Қауіпсіздік және еңбекті, қоршаған ортаны қорғау жөніндегі комитетінің мүшесі

Егімбаева
Жанна
Дачерқызы

«KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, «Самұрық-Қазына» АҚ өкілі, «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің Тағайындаулар және сыйақылар жөніндегі комитетінің және Қауіпсіздік және еңбекті, қоршаған ортаны қорғау жөніндегі комитетінің мүшесі

Доминик
Фаш

Тәуелсіз директор, «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің Қауіпсіздік және еңбекті, қоршаған ортаны қорғау комитетінің төрағасы, Аудит жөніндегі комитетінің және Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитетінің мүшесі

Януш
Биалек

Тәуелсіз директор, «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің Тағайындаулар және сыйақылар жөніндегі комитетінің және Стратегиялық жоспарлау және корпоративтік басқару жөніндегі комитетінің төрағасы, Аудит жөніндегі комитетінің мүшесі

Кұдабаев
Ермек
Әскербекұлы

Nәуелсіз директор, «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитетінің төрағасы, Тағайындаулар және сыйақылар жөніндегі комитетінің мүшесі

Қажиев
Бақытжан
Төлеуқажыұлы

«KEGOC» АҚ Басқарма төрағасы, «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі

Директорлар Кеңесі мүшелерінің
біліктіліктері теңгерімі,
адам саны

Саладағы өндірістегі жұмыс өтілі


Саланы терең білуі


Техникалық дағдысы/ тәжірибесі


қаржылық сауаттылығы


Қаржыны терең білуі


Маркетингті терең білуі


Әлеуметтік және экологиялық мәселелер бойынша терең білімі


Корпоративтік басқару


Трансформация


ІРО өткізу тәжірибесі


Стратегияны әзірлеу және іске асыру


Халықаралық тәжірибе


Директорлар Кеңесінің
гендерлік құрамы,
адам саны

     
     
     
6 Ерлер
1 Әйлдер

Директорлар Кеңесінің
жас бойынша құрылымы,
адам саны

     
     
2 45–55
2 55–65
3 65–75

Директорлар Кеңесінің
тәуелсіздігі,
адам саны

     
     
     
42,9% Тәуелсіз директорлар
14,3% Атқарушы директорлар
28,6% Атқарушы емес директорлар
14,3% Директорлар кеңесінің төрағасы

Директорлар
кеңесінің қызметі

2019 жылы «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің 10 отырысы, олардың ішінде 9 күндізгі және 1 сырттай отырыс өткізілді.

Директорлар кеңесінің 2019 жылғы отырыстарында қаралған мәселелер, %

29% Стратегиялық, қаржы-экономикалық
және инвестициялық бағыттағы
мәселелер
20% Корпоративтік басқару және тұрақты
даму мәселелері
20% Кадр саясаты мәселелері
15% Тәуекелдерді басқару, ішкі бақылау
және аудит мәселелері
11% Қауіпсіздік, еңбекті қорғау мәселелері
5% Еншілес ұйымдардың қызметі
мәселелері

Директорлар
кеңесінің комитеттері

Белсенді талқылау алаңын құру және жеке мәселелерді егжей-тегжейлі талдау үшін «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесі жанында 4 комитет жұмыс істейді.